Ποια είναι πετυχημένη στρατηγική στο ίντερνετ;

Ποια είναι πετυχημένη στρατηγική στο ίντερνετ; Για να γίνει αποτελεσματική η παρουσία μιας εταιρείας στο διαδίκτυο, απαιτείται σωστός σχεδιασμός, προσεκτικά βήματα, ορθός τρόπος υλοποίησης και συνεχή προσπάθεια για βελτιώσεις. Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, μια αποτελεσματική Στρατηγική αξιοποίησης του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας (Internet Strategy), που πρέπει φυσικά να συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας. Στην εταιρεία μας πιστεύουμε ότι η επιτυχία μιας εταιρείας στο διαδίκτυο απαιτεί συντονισμένες ενέργειες. Καθότι δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που άπτεται της παρουσίας και προβολής στο internet, και έχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο Marketing, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του