«Μοναδικός τουριστικός προορισμός που οφείλουμε να διαφυλάξουμε η Σαντορίνη»